Przetarg nieograniczony

Dostawa w formie leasingu samochodu do telewizyjnej inspekcji kanalizacji deszczowej dla Gdańskie Wody Sp. z o.o.

ZP-10/PN/2019